Jul på Skutboudden
23 - 24 november
klicka här

 

Välkommen till Värmland

Ack Värmeland du sköna du härliga land 
du krona bland Svea rikes länder står det
skrivet i Värmlandsvisan, och det är lätt
att instämma i detta.

Värmland är ett enda stort besöksmål,
där det mesta handlar om livskvalitet.

Värmland är nutid och framtid.
Vill du vara med ? Välkommen hit !

Här visar jag bilder från mina turer i
Värmland.


Jag prioriterar verksamheter som visar
miljö- och klimathänsyn.

OBS ! Hemsidan är designad för
datorskärm och surfplatta.

Lars Brander
Töcksfors

Visit Värmland
Värmlands Museum
Skördefesten på Värmlandsnäs
Värmlandsmat
Smaka på Värmland
Skafferi Värmland

Klimatklubben.se
gör din röst hörd - klicka här

Värmlands museum
Historia och arkitektur i Värmland - klicka här

Grön Arena
information - klicka här

Finnskogen - Vägen till världsarv
Värmlands Museum - klicka här
Värmlands bildgalleri - Finngårdar - klicka här

Ritamäki finngård
Ritamäkis slåtterängar

Fryksdalsbanan
En pulsåder som binder samman norra och södra Värmland,
en järnväg med stor potential för turistnäringen - klicka här


Socialdemokraterna vill satsa mer på Fryksdalsbanan mellan Kil och Torsby.
" Vi tror att man behöver titta på en elektrifiering, säger Åsa Johansson (S). "

 

Skogsstjärna eller Duvkulla är Värmlands landskapsblomma.
Skogsstjärna eller Duvkulla är Värmlands landskapsblomma.