Hanne Hermansson spelade Anna. Hanne Hermansson spelade Anna.

Värmlänningarna

Sällskapet Wermlänningarne i Arvika
turnerar varje sommar med sång- och
folklustspelet Värmlänningarna.

Här kan du se bilder från Sällskapets
framförande av Värmlänningarna vid
Holmedals Hembygdsgård 30 juli 2016.

Information - se Sällskapets hemsida 
www.warmlanningarna.org

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Sällskapets värd inledde spelet.
Henrik Axelsson spelade Erik.