© Norstedts kartor   www.norstedts.se © Norstedts kartor www.norstedts.se

Lennartsfors

Lennartsfors har en lång brukshistoria och
idag är det företaget Lennartsfors AB som
för industritraditionen vidare.

Det finns ett flertal konsthantverkare
bosatta och verksamma i bygden, vilket
märks i samband med den återkommande
påskrundan / påskmarknaden.

Sjöarna Foxen i norr, Stora Le i väster och
Lelång i söder är viktiga för bygdens
turistnäring.

Mellan sjöarna Foxen och Lelång finns
en slusstrappa. Sjöarna och slusstrappan
är en del av Dalslands Kanal.

Foto och video : Lars Brander

Information - 
www.lennartsfors.info
Lennartsfors AB

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Lennartsfors herrgård
Smedjan i bruksmuséet.
Smedjan i bruksmuséet.
Lennartsfors med sjön Lelång i söder.
Gamla brukskontoret.
Slusstrappan i Lennartsfors.
Färden går vidare söderut på sjön Lelång och Dalslands Kanal mot hemmahamn i Tyskland.
Vid sjön Foxens strand norr om Lennartsfors.
Strömsborgs café och restaurang.
Konstutställning i Bergsstugan.
Lapp Elisas Quilts.
Påskmarknad
Strömsborgs uteservering.
30 mars - Årets första dopp i kanalen.
Skidlegenden Thomas Wassberg, bygdens son.
Thomas Wassberg invigde den nya Ränkemacken.
Strömsborgs café och restaurang.
Lennartsfors Gästhamn.
Thomas Wassberg inviger fontänen i kanalen.
Thomas Wassberg inviger fontänen i kanalen.