Glaskogens Naturreservat

Glaskogens Naturreservat är med en yta
av 28000 hektar det i särklass största
naturreservatet i Värmland. 

I det sjörika reservatet finns mycket att
se och göra ( information längre ner på
denna bildsida ).

Vid Lenungshammar finns en camping
och ett informationscenter.

Här fanns den kända Karl XII:s stugan
med café. År 2015 brann den gamla
stugan ner till grunden. En ny stuga har
byggts på samma plats, och här kan du 
se bilder från den högtidliga invigningen
18 juni 2017 av den nya stugan och
Café Carl.

glaskogen.se

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Glava hembygdsdräkt
Landshövding Kenneth Johansson med fru Viola anländer till invigningen av nya Café Carl.
Landshövding Kenneth Johansson höll invignings-talet och klippte repet.
Landshövding Kenneth Johansson klippte repet och förklarade den nya stugan med Café Carl för invigd.
Många ville lämna blommor och framföra lyckönskningar.
Mangskogs Spelmanslag stod för den musikaliska underhållningen.
Mangskogs Spelmanslag
Trollkarlen Simon bjöd på magi.
Trollkarlen Simon bjöd på magi.