Eda Kyrka

Eda kyrka ligger i hemmanet Nolby 
i Eda kommun nära norska gränsen.
Kyrkan tillhör Eda församling i 
Karlstads stift.

Nuvarande kyrka i Karl Johan stil
har en stomme av sten som består av
ett långhus med en utbyggd, halvrund 
absid i öster där sakristian är inhyst.
Vid långhusets västra kortsida finns
ett kyrktorn med ingång. Ytterligare
ingångar finns mitt på långhusets
norra och södra sidor.

Källa : Wikipedia


Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.