Köla Kyrka

Köla kyrka i Eda kommun är en kyrko-
byggnad som tillhör Köla församling i
Karlstads stift. Kyrkan ligger vid sjön 
Hugn, nära norska gränsen.

Nuvarande stenkyrka började byggas
1699 och invigdes 1702. Kyrkan består av långhus med tresidigt kor i öster och
en vidbyggd sakristia vid norra sidan.
Från början fanns vid västra sidan ett 
vapenhus som 1784 ersattes av
nuvarande kyrktorn. 

Källa : Wikipedia

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.