Julkonsert i Köla kyrka
10 december 2016

Julkonsert i Köla kyrka med högklassig sång
av Hanne Hermansson, ackompanjerad av
Carina Sonesson Olsson vid flygeln. 

Som bakgrund visades Lena Gustafssons 
vackra bildspel.

Det var en gratiskonsert, där man istället
för inträde hade möjlighet att lämna bidrag
till Musikhjälpens insamling med temat
" Barn i krig har rätt att gå i skola ".

Foto : Lars Brander