Värmlänningarna

Sällskapet Wermlänningarne i Arvika
turnerar varje sommar med sång- och
folklustspelet Värmlänningarna.

Här kan du se bilder från Sällskapets
framförande av Värmlänningarna vid
Eda Hembygdsgård 2014.

Aktuellt spelprogram, se Sällskapets
hemsida www.warmlanningarna.org

Foto : Lars Brander

Musik från CD:n " Wermlänningarna " av © Sällskapet Wermlänningarne i Arvika. 
CD:n finns att köpa på Sällskapets hemsida -  www.warmlanningarna.org  
CD:n säljs även i samband med spelningarna. 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.