Brattfors

Brattfors är en kyrkby där det tidigare
fanns ett järnbruk. Delar av Brattfors
hytta finns fortfarande kvar.

I väster ligger Brattforsheden som består
av naturreservaten Kittelfältet, Geijerdals-
mossen,Lungälvsravinerna, Brandfältet och Kulturreservatet Krigsflygfält 16.

Bilder från Krigsflygfältet finns under
fliken Kommuner / Karlstad.

Foto : Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.