Högbergsfältets Naturreservat
Persberg

Högbergsfältet är ett gruvfält i Persberg,
vid sjön Yngen i Filipstads kommun.

Reservatet bildades för att bevara gruv-
och odlingslandskapet med natursköna
och variationsrika naturområden med 
artrik flora och fauna.

Information

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.