Långbans Gruvby

Långbans Gruvby är en välbevarad industrimiljö
med gruvfält, hytta och mineralutställning.
Världens märkligaste mineralfyndort med nära
300 olika mineraler.

Här finns även en konsthall. I närheten ligger
Naturreservatet Tibergs udde, med bl.a. vackra
orkidéer i maj-juni.

Uppfinnaren John Ericsson föddes i Långban.

Långbans Gruvby

Foto : Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Mineralutställning
Monitor med roterande kanontorn.