© Norstedts kartor   www.norstedts.se, klicka på kartan för större bild. © Norstedts kartor www.norstedts.se, klicka på kartan för större bild.

Hammarö sydspets
Skage fyr

Bilder från Naturreservatet vid Hammarö
sydspets och Skage fyr.

Det går att köra bil till en parkeringplats
800 m från sydspetsen. Därifrån vandrar
man ut till Store Holmen. I öster ligger
Skallholmarna som är Fågelskyddsområde
under tiden 1 april till 31 juli.

Karlstads ornitologiska förening har en
fågelstation vid Store Holmen, där man
bland annat ringmärker fåglar under
vissa tider på året.

Hammarö sydspets
Hammarö Fågelstation


Foto : Lars Brander

 

Skage fyr på Hammarö sydspets.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Öster om Store Holmen ligger Skallholmarna som är Fågelskyddsområde under tiden 1 april till 31 juli.