© Norstedts kartor   www.norstedts.se, klicka på kartan för större bild. © Norstedts kartor www.norstedts.se, klicka på kartan för större bild.

Alsters herrgård

Bilder från Gustaf Frödings minnes-
gård i området Alster öster om
Karlstad.

Strax norr om Alsters herrgård står
Frödingstenen som invigdes år 1921
och är skapad av den värmländske
bildhuggaren Christian Eriksson.
I stenen finns motiv ur tre Fröding-
dikter:

"Ett gammalt bergtroll" 
"En morgondröm" 
"Strövtåg i hembygden"

Hemsida

Foto : Peter Labraaten

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Strandängar med betande djur.