Karlstad

Här kan du se bilder från Karlstad,
residensstaden i Värmlands län.

Foto : Kerstin Labraaten där inte
annat anges.

visit Karlstad

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Statyn Sola i Karlstad. Eva Lisa Holtz är en känd symbol för Karlstad. Hon var servitris och blev känd för sitt glada och "soliga" humör - foto Peter Labraaten.
Stadshotellet - foto Peter Labraaten.
Sockerslottet i stadsdelen Klara.
Staden präglas av närheten till Klarälven.
Pråmkanalen i stadsdelen Haga.
Det är vår i luften.
Påskmarknad på stora torget.
Påskmarknad på stora torget.
Påskmarknad på stora torget.
Klarälven rinner stilla genom Karlstad - det är vår.
Stadsnära naturområde.
Kontorsbyggnaden Karolinen.
Stora torget, Domkyrkan och fredsmonumentet.
Stora torget - foto Peter Labraaten.
Stora torget - foto Peter Labraaten.
Scandic hotell i Karlstads centrum.
Klarälven
Klarälven - foto Peter Labraaten.
Klarälven - foto Peter Labraaten.
Klarälven - foto Peter Labraaten.
Älvgatan vid Klarälven - foto Peter Labraaten.
Stadsdelen Klara med fastigheten Sockerslottet.
Selma Lagerlöf sitter vid Klarälvens strand.
Klarälven rinner genom Karlstad.
Värmlands Museum - foto Peter Labraaten.
Värmlands Museum - foto Peter Labraaten.
Residenset - Landshövdingens bostad.
Residensparken - foto Peter Labraaten.
Stadsdelen Klara med bl a Sockerslottet.
Karlstad - cykelvänliga staden.
Bostäder i Mitt i City fastigheten.
Farleden från yttre till inre hamnen.
Sjönära bostäder vid inre hamnen.
Inre hamnen.
Kaffeskrapan Löfbergs Lila i inre hamnen.
Slussen i Pråmkanalen - foto Peter Labraaten.
Båtbussar vid hållplatsen i Pråmkanalen - foto Peter Labraaten.
En Båtbuss lämnar hållplatsen vid Café Slussvakten i Pråmkanalen - foto Peter Labraaten.
Pråmkanalen och en av Båtbussarna som trafikerar vattenvägarna i Karlstad - foto Peter Labraaten.
En Båtbuss på väg genom slussen i Pråmkanalen - foto Peter Labraaten.
Pråmkanalen i Haga - foto Peter Labraaten.
Hagatorget - foto Peter Labraaten.
Stadsträdgården
Stadsträdgården
Stadsträdgården
Stadsträdgården
Stadsträdgården
Stadsträdgården
Stadsträdgården
Stadsträdgården
Stadsträdgården
Bostadsområde
Stadsmiljö
Stadsmiljö - foto Peter Labraaten.
Stadsmiljö - foto Peter Labraaten.
Stadsmiljö - foto Peter Labraaten.
Stadsmiljö - foto Peter Labraaten.
Stadsmiljö - foto Peter Labraaten.
Stadsmiljö
Gamla stenbron över Klarälven.
CCC - Karlstads konferenscenter - foto Peter Labraaten.
CCC - Karlstads konferenscenter.
Dykdalber i Klarälven - foto Peter Labraaten.
Gamla stenbron - foto Peter Labraaten.
Gamla badhuset - foto Peter Labraaten.
Mariebergsviken
foto Peter Labraaten
Mariebergsviken
Bostadsområdet Orrholmen