Mariebergsskogen

Karlstads Stadspark - stadsnära park
med strövområde vid Mariebergsviken. 

Mariebergsskogen

Foto : Peter Labraaten

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Stadsnära småbåtshamn vid Marieberg, med bostadsområdet Orrholmen i bakgrunden.
Huvudentrén
Mariebergsskogens Naturrum med våtmarker och strandängar.
Man tar sig runt i våtmarkerna och strandängarna på byggda spångstråk.
Man tar sig runt i våtmarkerna och strandängarna på byggda spångstråk.
På strandängarna går betande kor.
Torn för fågelskådning.
På strandängarna går betande kor.
På strandängarna går betande kor.
Mariebergsskogens Naturrum