Naturum Värmland

I Karlstads Stadspark Mariebergsskogen
finns Naturum Värmland.

Inne i huset finns utställningar som visar
Värmländsk natur och utanför finns en
stadsnära våtmark med strandängar.

Fågellivet i våtmarken kan beskådas från
ett system med vandringsstråk och från
ett utsiktstorn.

Inne i byggnaden kan man fika och äta
en enklare lunch samt handla i en liten
butik med diverse artiklar.

Naturum Värmland

Foto : Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.