Järnvägsmuseet i Svanskog

Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (JÅÅJ)
driver Järnvägsmuseet i Svanskog. Den 20 maj 2017
var det återinvigning av museet.

Här kan man se en gammal järnvägsstati0n som det
var förr, med biljettlucka och väntsal med träbänkar.
På bangården står gamla järnvägsvagnar och i
lokstallet står gamla lok. Den historiskt intresserade
kan i museets utställning ta sig ut på en nostalgiresa.

Banan finns kvar mellan Åmål och Svanskog men
den är i stort behov av upprustning, inte minst en
bergstunnel som måste rustas för att få nödvändigt
tillstånd för persontrafik. Det finns en strävan att
få igång viss trafik mellan Åmål och Svanskog 2019.

På sträckan Svanskog till Årjäng finns stationsbyggnaderna kvar i Sillerud och Sandaholm.  Silleruds station är idag restaurang och butik. Utanför stationen står
en sovvagn från SJ uppställd och den används som ett tåghotell. I Sandaholm är 
stationsbyggnaden idag en restaurang.

Järnvägssällskapets hemsida

Foto : Lars Brander

Sida är under uppbyggnad.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

20 maj 2017 - Återinvigning av Järnvägsmuseet, med tal och bandklippning.
20 maj 2017 - Återinvigning av Järnvägsmuseet, med tal och bandklippning.
20 maj 2017 - Återinvigning av Järnvägsmuseet, med tal och bandklippning.
Och så framfördes det lyckönskningar.
Svanskogsdagen 2017
Järnvägens bansträckning från Svanskog mot Årjäng gick längs med sjön där landsvägen går idag.
Järnvägens bansträckning från Svanskog mot Årjäng gick längs med sjön där landsvägen går idag.
Norr om Svanskog finns vattentornet och pump-stationen vid sjön kvar, där ångloken fyllde på vatten.
Vattentornet där ångloken stannade och fyllde på vatten.
Silleruds station är idag restaurang och butik. Utanför står en sovvagn från SJ, som idag har omvandlats till ett unikt Tåghotell.
Stationsbyggnaden vid Sandaholm är nu Vägkrog. Strax intill finns det gamla vattentornet där ångloken fyllde på vatten.