Sunne kyrka

En kyrka har funnits på platsen sedan 
medeltiden. Första stenkyrkan byggdes 
1641 men eldhärjades 1699 efter ett
åsknedslag.

Kyrkan byggdes upp igen och på 1790-talet
utökades den. 1886 brann kyrkan
ned.

Nuvarande kyrka i nygotisk stil byggdes
1887–1888 efter ritningar av arkitekt 
Adrian C. Peterson.

Kyrkan är av sten och består av långhus
med tresidigt kor i öster och torn i väster.
Korsarmar sträcker sig ut från långhusets
norra och södra sida. Mellan koret och
norra korsarmen finns en vidbyggd 
sakristia.

Kyrkan tillhör Sunne församling i Karlstads stift.

Källa : Wikipedia

Foto : Lars Brander

Sunne kyrka ligger på en höjd i Sunne tätort och kan ses från långt håll - ett landmärke för Sunne.
Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.