© Norstedts kartor   www.norstedts.se, klicka på kartan för större bild. © Norstedts kartor www.norstedts.se, klicka på kartan för större bild.

Klarälven
norra Värmland

Bilder från Klarälven med mindre och
större tillflöden i norra Värmland.

Strängsforsen är en av de få kvarvarande
forsarna i Klarälven, en s k slakfors, som
inte byggdes ut under timmerflottnings-
epoken. I dagsläget är den skyddad från
utbyggnad sedan den bedömts vara av
riksintresse.

Vildmark i Värmland

Foto : Lars Brander

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Norska Trysilelva flyter lungt ner till kraftverket i Lutnes.
Vattnet från Trysilelva passerar forsen vid Lutnes, för vidare resa ner i Höljessjön och därefter ut i Klarälven.
Vid Långflon rinner vattnet från Trysilelva ut i Höljessjön.
Höljessjön är vattenmagasin för kraftverket vid Höljesdammen och övriga vattenkraftverk nedströms i Klarälven.
Klarälven vid Höljes.
Bron över älven vid Båtstad.
Klarälven vid Båtstad.
Bron över älven vid Båtstad.
Bron över älven vid Båtstad.
Strängsforsen vid Båtstad.
Strängsforsen vid Båtstad.
Strängsforsen vid Båtstad.
Digerfallet öster om Brattmon.
Digerfallet öster om Brattmon.
Det finns många små tillflöden till Klarälven.
Det finns många små tillflöden till Klarälven.
Digerfallet öster om Brattmon.
Klarälven norr om Sysslebäck.
Harrfiske i Klarälven vid Sysslebäck.
Klarälvdalen vid Sysslebäck.
Klarälven vid Likenäs.
Klarälven vid Likenäs.
Klarälven vid Likenäs.
Klarälven vid Likenäs.
Fämtfallet mellan Likenäs och Ambjörby.
Fämtfallet mellan Likenäs och Ambjörby.
Fämtfallet mellan Likenäs och Ambjörby.
Fämtfallet mellan Likenäs och Ambjörby.
Värnäs vid Klarälven.
Värnäs vid Klarälven.
Värnäs vid Klarälven.
Värnäs vid Klarälven.